SIPH

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

 

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

 

KRS: 78595

 

NIP: 657-046-18-01

 

Regon: 003685369


MISJA  
Misją Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej jest wspieranie przedsiębiorczości w Województwie Świętokrzyskim.    

CEL GENERALNY
Najważniejszym elementem strategii działania SIPH na rynku jest jakość świadczonych usług realizowaną przez profesjonalną kadrę pracowniczą.    

CELE POŚREDNIE
  • Główne założenia polityki jakości oparte są na konsekwentnej realizacji wytyczonych celów, którymi są:
  • Kształtowanie wizerunku Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej jako rzetelnego reprezentanta środowiska gospodarczego w Województwie Świętokrzyskim,
  • Tworzenie warunków dla rozwijania działalności gospodarczej w Województwie Świętokrzyskim
  • Realizacja zadań statutowych i wypełnianie roli Izby w stosunku do członków,
  • Nieustanne rozszerzanie palety oferowanych usług wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez środowiska i zleceniodawców,
  • Doskonalenie poziomu jakości obsługi klientów,
  • Doskonalenie polityki personalnej, w tym ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Ciągła modernizacja i udoskonalanie infrastruktury SIPH,
  • Podnoszenie efektywności funkcjonowania SIPH, sprawne zarządzanie, jasny podział kompetencji i odpowiedzialności będzie osiągane poprzez doskonalenie Systemu Jakości zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2001.

Za realizację powyższych celów odpowiedzialne jest kierownictwo SIPH, jak również każdy pracownik na swoim stanowisku pracy. Wszystkie realizowane zadania muszą być oparte na oczekiwaniach członków Izby i spełnianiu wymagań stawianych przez klientów.