Kontakt

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
KRS: 78595
NIP: 657-046-18-01
Regon: 003685369

Osoba kontaktowa:
Jarosław Bator
tel: 41 344 43 92 wew. 29Więcej informacji na stronie internetowej Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
www.siph.com.pl