Pracownicy

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
KRS: 78595
NIP: 657-046-18-01
Regon: 003685369
 
Sektretariat 
 
 Iwona Topolska
tel: 41 344 43 92
fax: 41 368 02 21
 
 
Monitoring umów o dotację (PO IG)
 
 Dariusz Panek
tel: 41 344 43 92 wew. 27
 
Artur Skóra
tel: 41 344 43 92
 
Mirosław Piwowarczyk
tel: 41 344 43 92 wew. 27
 
Biuro członkowskie
 
 Grzegorz Ściwiarski
tel: 41 344 43 92 wew. 33
 
Jarosław Bator
tel: 41 344 43 92 wew. 29
 
Ośrodek Enterprise Europe Network
 
 Anna Śmiłowska
tel: 41 368 02 78
fax: 41 368 02 78
 
Sylwia Zieja
tel: 41 368 02 78
fax: 41 368 02 78
 
Emila Sutowicz
tel: 41 368 02 78
fax: 41 368 02 78
 
Legalizacja dokumentów handlowych
 
 Jolanta Zawierucha
tel: 41 344 43 92 wew. 24
 
Wywiadownia gospodarcza
 
 Jolanta Zawierucha
tel: 41 344 43 92 wew. 24
 
Szkolenia
 
Anna Śmiłowska
tel: 41 344 43 92 wew.41