Pracownicy

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
KRS: 78595
NIP: 657-046-18-01
Regon: 003685369
 
Sekretariat 
 
Agnieszka Świercz
tel: 41 344 43 92
fax: 41 368 02 21
 
 
Biuro członkowskie
 
Grzegorz Ściwiarski
tel: 41 344 43 92 wew. 33
 
Jarosław Bator
tel: 41 344 43 92 wew. 29
 
Ośrodek Enterprise Europe Network
 
Sylwia Zieja
tel: 41 368 02 78
fax: 41 368 02 78
 
Emila Sutowicz
tel: 41 368 02 78
fax: 41 368 02 78
 
Legalizacja dokumentów handlowych
 
Jolanta Sobala
tel: 41 344 43 92 wew. 24