SIPH

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

 

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

 

KRS: 78595

 

NIP: 657-046-18-01

 

Regon: 003685369


MISJA  
Misją Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej jest wspieranie przedsiębiorczości w Województwie Świętokrzyskim.    

CEL GENERALNY
Najważniejszym elementem strategii działania SIPH na rynku jest jakość świadczonych usług realizowaną przez profesjonalną kadrę pracowniczą.    

CELE POŚREDNIE 

Główne założenia polityki jakości oparte są na konsekwentnej realizacji wytyczonych celów, którymi są:
  • Kształtowanie wizerunku Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej jako rzetelnego reprezentanta środowiska gospodarczego w Województwie Świętokrzyskim,
  • Tworzenie warunków dla rozwijania działalności gospodarczej w Województwie Świętokrzyskim
  • Realizacja zadań statutowych i wypełnianie roli Izby w stosunku do członków,
  • Nieustanne rozszerzanie palety oferowanych usług wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez środowiska i zleceniodawców,
  • Doskonalenie poziomu jakości obsługi klientów,
  • Doskonalenie polityki personalnej, w tym ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Ciągła modernizacja i udoskonalanie infrastruktury SIPH,
  • Podnoszenie efektywności funkcjonowania SIPH, sprawne zarządzanie, jasny podział kompetencji i odpowiedzialności będzie osiągane poprzez doskonalenie Systemu Jakości zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015.

Za realizację powyższych celów odpowiedzialne jest kierownictwo SIPH, jak również każdy pracownik na swoim stanowisku pracy. Wszystkie realizowane zadania muszą być oparte na oczekiwaniach członków Izby i spełnianiu wymagań stawianych przez klientów.